top of page

מחיצת זכוכית המפרידה בין המופיע לקהל ברחוב, עומדת במרכז פרויקט זה. המופיע פונה לקהל, אך מופרד באופן המונע מגע ומעבר קול. כך נוצרת מערכת יחסים חד צדדית בה הקהל רואה ושומע (דרך מערכת הגברה) את המופיע, ואילו המופיע מנותק ומבודד מסביבתו. זהו מופע ראווה בו המופיע צריך לפתות את תשומת ליבו של הקהל, בדיוק כמו מוצר או בגד התלויים בחזית של חנות.
 
תכנית הפסטיבל מורכבת מתוצרים מתוכנית הרזידנסי בבמת החנות. תכנית בה מתארחים אמנים בגלריה תאטרון החנות ומקבלים ליווי אמנותי להפקת מופע מקורי.

פסטיבל

ויטרינה

2015

פסטיבל

ויטרינה

2014
bottom of page