מחיצת זכוכית המפרידה בין המופיע לקהל ברחוב, עומדת במרכז פרויקט זה. המופיע פונה לקהל, אך מופרד באופן המונע מגע ומעבר קול. כך נוצרת מערכת יחסים חד צדדית בה הקהל רואה ושומע (דרך מערכת הגברה) את המופיע, ואילו המופיע מנותק ומבודד מסביבתו. זהו מופע ראווה בו המופיע צריך לפתות את תשומת ליבו של הקהל, בדיוק כמו מוצר או בגד התלויים בחזית של חנות.
 

גלריה רחוב

2019
who ever loves me will follow
who ever loves me will fסllow
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב3
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב2
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג2.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג3.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג4.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג
life hack_michel platnic and Matityahu V
life hack_michel platnic and Matityahu V
life hack_michel platnic and Matityahu V
1/1
2018
lucky charms _aviv Grinberg and Vanilla
ממלכה 2_מוקטן
ממלכה _שני וייס_דניאל פלאי ותמר שחר_צילו
דיאגנוזות_מיכל רוט_אלינור סאם_נמרוד סחיי
דיאגנוזות2 מוקטן
הוואי - מתן גולן ואירית חמו - יוני 2018.
1/1

מחיצת זכוכית המפרידה בין המופיע לקהל ברחוב, עומדת במרכז פרויקט זה. המופיע פונה לקהל, אך מופרד באופן המונע מגע ומעבר קול. כך נוצרת מערכת יחסים חד.
 

מחיצת זכוכית המפרידה בין המופיע לקהל ברחוב, עומדת במרכז פרויקט זה. המופיע פונה לקהל, אך מופרד באופן המונע מגע ומעבר קול. כך נוצרת מערכת יחסים חד.
 

2017
vitrina
lucky charms _aviv Grinberg and Vanilla
ממלכה 2_מוקטן
ממלכה _שני וייס_דניאל פלאי ותמר שחר_צילו
דיאגנוזות_מיכל רוט_אלינור סאם_נמרוד סחיי
דיאגנוזות2 מוקטן
הוואי - מתן גולן ואירית חמו - יוני 2018.
who ever loves me will follow_ שני פרינס
who ever loves me will follow_ שני פרינס
who ever loves me will follow_ שני פרינס
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב3
עליה ה-31_אניה קרופיאקוב וג'ניפר ברלב2
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג2.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג3.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג4.
קונפטי_אלנה צ'רטי שטיין וציקי אייזנברג
life hack_michel platnic and Matityahu V
life hack_michel platnic and Matityahu V
life hack_michel platnic and Matityahu V
1/1