top of page

מסע ארכאולוגי-פואטי בסדום הגיאוגרפית, המיתית וההיסטורית.

יצירתה החזותית והמיוחדת במינה של ג׳קי פערל שנוצרה ברזדנסי בחנות האורגת יחדיו את סיפורה של אשת לוט התנ״כית וסיפורן של עובדות מפעלי האשלג בסדום של שנות ה-50.

פרפורמנס משולב תיאטרון חפצים

אשתלוט1.jpg

בין צירים אלה ורבים נוספים טווה הפרויקט "אשתלוט" קורים צפופים של משמעות: על חטא וצדק, על אימהות ועקרות, פליטות ואי ציות, טראומה ומיניות, מבט ועדות, מגדר וזהות.אשתלוט - נציב ומצבה - פועמת בליבה של כל אישה שאי פעם עמדה על אדמה בוערת וסירבה לציווי: "אסור להביט!". והיא יכולה לפעום בעשיה האמנותית שתלויה במבט בשביל להתקיים.סדום ואשת לוט, אדמה המופצצת מן האוויר, ואישה המצייתת לבעלה ואלוהיה עד שאיננה יכולה יותר, מתגלות מחדש ככוחות בני זמננו.

 העבודה חושפת את סדום ואת אשת לוט כמושגים פוליטיים ופילוסופיים הדחוסים בפקעת הקשרים טעונה. הפרויקט נע ומצליב בין מרחבים ושפות.
במהלך אינטר-טקסטואלי נשזר סיפורה של אשת לוט - אישה ללא שם, השותקת על התרת בנותיה לאונס, פליטה מעירה העולה בלהבות – עם הטקסטים שכתבו פועלות במפעל האשלג בסדום בשנים 1930-1948: נשים ללא שם, אימהות שלא הורשו להביא את ילדיהן לסדום, פליטות.
כדי להקל על תנאי החיים הקשים והבידוד המשפחתי והחברתי שגזר המפעל על פועליו, הוקם בית קולנוע בתוך מערה בהר סדום.

 

הפקה: תאטרון "החנות"
ליווי: שחר מרום ואלונה פרידברג

בתמיכת מועצת התרבות של מפעל הפיס וקרן רבינוביץ' לאמנויות

יוצרת ומבצעת: ג'קי פערל
מנהלת אמנותית: ויוי יחזקלי
יועץ בימוי: ארי טפרברג
וידאו פרפורמנס: ראפת חטאב
צילום וידאו: שרון ברוייר

bottom of page