top of page

יצירתן של מיקה קופפר ויעל סעדי — פרויקט מיוחד לכבוד אוהבים אמנות, עושים אמנות 2020!

המופע מתקיים בחוץ ובהתאם להנחיות משרד הבריאותהפקת הקפסולה הינה שלב שני בהתמודדות קבוצת התיאטרון עם מגיפת הקורונה, בה הוחלט לייצר תיאטרון שיצפו בו מהרחוב דרך זכוכית הויטרינה של המקום ובכך לייצר קפסולה תיאטרונית, שמאפשרת קיום מופע תרבות.זוג נשים הכלוא בעולם מבודד בתוך חלל התיאטרון, וניתן לצפות בהתנהלותן מהרחוב. השהייה בחלל, הכתיבה את אופי היצירה, כיצד אנשים מתמודדים עם סגר, עם שהייה במרחב כפוי. היצירה משלבת סגנונות בין תיאטרון מחול, לתיאטרון חזותי ולתיאטרון חפצים. בסיום חלק זה של היצירה, נפרץ המרחב בין הפנים לחוץ ואחת מהן יוצאת למרחב העירוני בחליפה ממוגנת ונעלמת בין עוברי האורח.

הקפסולה

הנה זה בא הנה זה מגיע...
הקפסולה!

1SZ_4971.jpg

ליווי אמנותי: שחר מרום

הפקה: רותם וולק

שחקניות יוצרות: מיקה קופפר ויעל סעדי
מחזה: יעל סעדי
בימוי: מיקה קופפר

אמן במה בן זמננו מוצא את עצמו מבודד בגלריה תיאטרון החנות עם חומר אדום...


איש כלוא בתוך תיאטרון, רק שני אנשים מוזמנים לצפות בו בכל פעם. האיש המבודד מפתח מערכת יחסים עם גוש אדום של חומר חסר צורה. בעבודה שני היוצרים: אריאל דורון ונעם רובינשטיין, חוקרים בשפת תיאטרון הגוף ותיאטרון החפצים, את היחס בין אדם לחומר מופשט, בתנועה, בפעולה ובדימוי הנובע מהחומר.

הקפסולה-2 (גוש)

ניסוי של נעם רובישטיין ואריאל דורון

ליווי אמנותי: שחר מרום
הפקה: גל לוינסון

שחקן יוצר: נעם רובינשטיין
בימוי: אריאל דורון

bottom of page