top of page

העלילה מתרחשת בבית באוהאוס נטוש הבנוי על חורבה של טירה ערבית מפוארת. שלוש דמויות נפגשות במציאות מדומיינת שבה הערבים ניצחו בקרב ההיסטורי על הארץ והם הרוב השולט על מיעוט יהודי. בבילוי ליילי בוהמייני מתקיימת בין השלושה אינטראקציה כאילו-קלילה, ומתחת לאריחי הרצפה המצוירת גועשות הרוחות.

פנטזיית אימה קומית בתיאטרון בובות

1רצפה מצוירת - נוף לים.jpg

עיצוב סאונד ותאורה: דן קרגר
הקלטה ועריכת פסקול: אורי כנרות
הפקה: גלריית תאטרון החנות
בתמיכת: מועצת הפיס לתרבות ואמנות

יצירה וביצוע: מוטי ברכר
ליווי אמנותי: שחר מרום
עיבוד מוזיקלי: עוזי פיינרמן

bottom of page