A SHOW

a show.jpg

מופע חושי, חשאי, חושני, מחשמל, מדבק!
הזדמנות חד פעמית לצפות בשתי האמניות

הוירטואוזיות הרב התחומיות הרב פעמיות,
שהגיעו הישר ממזרח אירופה.


הן יגרמו לכן לראות את רחוב העלייה כפי שמעולם לא ראיתם אותו.
***המופע עלול לכלול עירום מלא מוצדקָ

הסנסציה חוזרת לתל אביב!

המופע נוצר במסגרת תוכנית

הרזדנסי של גלריה תאטרון החנות

מאת נורית דרימר וטהר קליינר
צילום פפראצי: ענת דרימר

A SHOW STore
SsfEwaXg
דן בן ארי צילם
MX_3rGJA
DuKiNZ5w
a show 3
1/1